Sunday, March 19, 2017

Testingआपल्या आयुष्यात अश्या बऱ्याच घटना किंवा गोष्टी घडत असतात, आगळ्या-वेगळ्या व्यक्ती भेटत असतात की ज्याची नोंद आपले मन जाणता-अजाणता घेत असते... प्रत्येकाचे एक विश्व असते की जिथे जगाला विसरून, प्रवाहाच्या विरुद्ध काहीतरी वेगळे केलेले असते... आणि या विश्वात थोडा वेळ का होईना दुनियादारीचा विसर पडतो... अशाच काही घटना, मला भेटलेल्या आगळ्या-वेगळ्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कथा, काही अनुभव अ माझ्या काही कविता लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी हा ब्लोग “दुनियादारीसे हटके...

आपल्या आयुष्यात अश्या बऱ्याच घटना किंवा गोष्टी घडत असतात, आगळ्या-वेगळ्या व्यक्ती भेटत असतात की ज्याची नोंद आपले मन जाणता-अजाणता घेत असते... प्रत्येकाचे एक विश्व असते की जिथे जगाला विसरून, प्रवाहाच्या विरुद्ध काहीतरी वेगळे केलेले असते... आणि या विश्वात थोडा वेळ का होईना दुनियादारीचा विसर पडतो... अशाच काही घटना, मला भेटलेल्या आगळ्या-वेगळ्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कथा, काही अनुभव अ माझ्या काही कविता लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी हा ब्लोग “दुनियादारीसे हटके...

No comments:

Post a Comment